Habit Joies

Aquesta pàgina és propietat de ÀMBIT JOIES SL, amb domicili a Plaça Francesc Macià 5, 08021 Barcelona i CIF B61848032. Reg.Merc.Barcelona, Tom 31380, Foli 0206, secció GENERAL, Full 187925, Ins. 1,

Tots els continguts, textos, imatges, i codis font són propietat de la nostra propietat o de tercers als quals s'han adquirit els seus drets d'explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel · lectual i Industrial.

En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que ens proporcioni a través d'aquesta pàgina seran tractades amb absoluta confidencialitat i s'incorporaran als nostres fitxers amb la finalitat de prestar els serveis sol · licitats, respondre a les seves sol.licituds d'informació, així com remetre-li informació referent als nostres productes i serveis, inclusivament per mitjans electrònics. En qualsevol cas podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició previstos en la llei dirigint-se a AMBIT JOIES SL - Sr J. Miquel Barberà - c / Lledó 4-6 08002-Barcelona, adjuntant una còpia del seu DNI.